Eric Maryniak - Linux page


Me buying SuSE Linux the computercollectief shop (www.comcol.nl) :-) Welcome on my Linux page!
New and superhot in 1994: the first Dutch Linux book Hans Paijmans and I wrote, Linux: de PC als Unix-workstation.
Even hotter at that time: it used to be available online at the NLLGG (Dutch Linux Users Group) because it had been released under the GPL (GNU General Public License) on 1999-11-12, thanks to the kind cooperation of the publisher, ten Hagen & Stam!
Below, more info on this Dutch book about Linux, Hans and I wrote.

In this document:

Top of this document.

 There's no page like home page.


My Linux book

[Thumbnail of Linux shark and gull, 1Kb PNG file] I wrote a book about Linux!
It is written in Dutch and is aimed towards the experienced Dos user who has heared about Unix and wants to try it out and the Unix user who works at the office behind a Unix workstation and wants to have a cheap Unix at home using her or his i386 or higher PC.
Our book has been released under the GPL (GNU General Public License) on 1999-11-12, thanks to the kind cooperation of the publisher, ten Hagen & Stam!

[Thumbnail of my Linux book, 3Kb PNG file]

Linux: de PC als Unix-workstation.
E. Maryniak, H. Paijmans. 1994.
ten Hagen & Stam
,
(Former publisher: Samsom BedrijfsInformatie bv.)

Bibliographical data:
CIP
ISBN 90 140 51425
NUGI 855

The e-mail address of my co-author, Hans Paijmans, is: J.J.Paijmans@kub.nl.

The book costed Dfl. 39,50 (about $20 or 20 euro nowadays). One dollar of every sold book was donated to the Free Software Foundation (FSF). Linux falls under the FSF's "Gnu Copyleft" and the authors fully subscribe to the ideology of the FSF.

In the book top 10!

The book sold over 250 copies december 1994 - march 1995, and 600 in august! Furthermore Hans and I made it into Scheltema's book top 10 in march:

Computerboeken Top 10

MAART 1995
 1. (1) J. Vanheste, INTERNET. Spectrum, f 19,90
 2. (-) P. van de Water, LEIDRAAD INTERNET, Wilson, f 19,90
 3. (9) J. Levine INTERNET VOOR DUMMIES, Addison Wesley, f 45,00
 4. (-) S. Herrot NIEUWE PC WEGWIJZER, Sybex, f 9,90
 5. (2) R. Alink WORD 6.0 VOOR WINDOWS IN 20 STAPPEN, Sybex, f 19,00
 6. (5) S. Arts WEGWIJZER INTERNET Sybex f 37,50
 7. (3) W. Melching, BASISHANDLEIDING WORDPERFECT 5.1. Bijleveld Press, f 15,00
 8. (-) M. Krekels, BASISCURSUS WORD 6 VOOR WINDOWS, Academic Service, f 29,50
 9. (-) E. Maryniak, LINUX: DE PC ALS UNIX WORKSTATION, Samsom, f 39,50
 10. (-) A. Metzlar, HET BIOS BOEKJE, Pim Oets, f 49,00

This top 10 page was slightly modified for proper inclusion here and is original Copyright © 1994, 1995 Scheltema, Holkema & Vermeulen.

Original comp.os.linux.announce ment

More information about our book can be found in this html-ified commercial, which was posted to comp.os.linux.announce in december 1994.

Note: some information in this article, posted on December 20, 1994, is not accurate anymore. Corrections are denoted with [EM:]. Furthermore, some hyperlinks have been added.


From: J.J.Paijmans@uvt.nl (J.J. Paijmans)
Newsgroups: comp.os.linux.announce
Subject: COMMERCIAL/LOCAL: book about Linux in Dutch language available
Date: 20 Dec 1994 12:19:33 +0200
Organization: Tilburg University, Tilburg, The Netherlands
Sender: wirzeniu@cc.Helsinki.FI
Approved: linux-announce@tc.cornell.edu (Lars Wirzenius)
Message-ID: <3d6b3l$oge@kruuna.Helsinki.FI>
Keywords: commercial, local, book, Dutch

Sorry about the gibberish below. It is Dutch. We are posting it
in an international group, because dutchmen occasionally may be
found above sea-level. 

Also Linux-activists in other countries might be interested in the
bare fact of the publication.

---------------------------------------------------------------   Linux: de PC als Unix-workstation.
   E. Maryniak, H. Paijmans. 1994.
   Samsom BedrijfsInformatie bv.
   ISBN 90 140 51425

   Tel. Samsom  : 01720-66700, fax: 01720-66569 (prijs is fl. 39,50)
   [EM: vooruit, een tien: (0172) 46 67 00 en 46 65 69, resp.]
   Sleutelwoorden: Linux, Unix, Internet, operating system, workstation

  Wat is Linux?

  Linux is een volwaardige implementatie van Unix voor de PC's met een
  386 processor of hoger. Het is een robuust en echt multi-tasking operating
  systeem is, met ingebouwde netwerk ondersteuning. Dit laatste maakt het
  mogelijk om zo het Internet, de "electronische snelweg", op te rijden!
  Linux is, inclusief veel systeem- en applicatie software, kosteloos
  verkrijgbaar.
  
  Voor wie is het interessant?
  
  Dit boek, voorzover bekend het eerste in de nederlandse taal, biedt hulp
  bij de installatie en het gebruik van Linux voor mensen die geen of weinig
  ervaring hebben met het UNIX operating systeem.

  Tevens wordt de aansluiting op Internet uitvoerig behandeld.
  Het boek is interessant voor:

  * de Dos gebruiker die op zijn of haar PC Unix wil kunnen uitproberen,
   terwijl hetzelfde apparaat ook voor MS-DOS en MS-Windows volledig
   inzetbaar blijft
  * Mensen die op hun werk professionele workstations gebruiken en thuis
   dezelfde mogelijkheden willen hebben en dezelfde software willen 
   gebruiken
  * bedrijven en instellingen, die Linux in willen zetten als goedkoop
   Unix workstation, X terminal, NFS file server, World Wide Web server
   of zelfs "Firewall gateway"
  
  Het boek is geschreven vanuit de optiek van een Dos gebruiker die op
  een zachtzinnige (en kosteloze) manier in aanraking wil komen met de
  mogelijkheden van het Unix besturingssysteem. 

  Vertel me wat meer over Linux!
  
  Het bijzondere kenmerk van Linux is dat het tot stand gekomen is
  dankzij de inspanningen van vele enthousiastelingen op het Internet
  onder wie niet in de laatste plaats Linus Thorvalds, de ontwikkelaar
  van de kernel (excuses voor de typo op de achterflap, waar ten onrechte
  Linux Thorvalds staat... :-( En dat is bepaald niet de enige plaats 
  waar de lay-out jongens de boel hebben verziekt :-((. paai).

  Linux valt onder de zgn. "Gnu Public License" (GPL) van de
  "Free Software Foundation" (FSF), waarvan een kopie in het boek is
  opgenomen.
  Dit komt er in de praktijk op neer dat de software kosteloos te
  verkrijgen en gebruiken is. Het is in een aantal opzichten te
  vergelijken met public domain en shareware software. Beide auteurs
  onderschrijven de doelstellingen van de FSF volledig, reden waarom
  er $1 van elk verkocht exemplaar van dit boek naar de FSF gaat.
  Dit concept en daarnaast het feit dat de GNU software een compleet
  scala van systeem-software en applicaties biedt, betekent dat de
  drempel om eindelijk eens met Unix te kunnen werken voor particuliere
  Dos gebruikers sterk verlaagd wordt.

  Kortom: Linux is een zeer krachtig en goedkoop vehikel zowel om
  Unix-programma's te draaien als om eens rond te gaan toeren op de
  Information Highway!
  Tienduizenden enthousiaste Linux gebruikers over de hele wereld kunnen
  hier reeds van getuigen.
  
  Over de auteurs
  
  Hans Paijmans is als docent en onderzoeker verbonden aan de
  Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit van Brabant 
  waar hij onder andere onderzoek doet op het gebied van Kunstmatige
  Intelligentie en Information Retrieval: het automatisch analyseren,
  opbergen en weer terugvinden van teksten. Hij is bereikbaar via 
  e-mail als "paai@kub.nl".

  Eric Maryniak was als medewerker onderwijs en onderzoek verbonden aan
  de Technische Universiteit te Delft, waar hij zes jaar geleden voor het
  eerst in contact kwam met het Internet en sinds vorig jaar met Linux.
  Thans werkt hij bij de Rijks Geologische Dienst te Haarlem.
  [EM: de RGD is sinds 1997 overgegaan in TNO-NITG]
  Hij is bereikbaar via e-mail als "e.maryniak@wbmt.tudelft.nl"
  [EM: thans permanent e.maryniak@pobox.com]
  en via het World Wide Web op:
  http://www.twi.tudelft.nl/People/Previous/E.Maryniak.html
  [EM: thans permanent http://pobox.com/~e.maryniak/]
  
  De auteurs hebben naast veelvuldig Internet gebruik, zowel voor hun
  werkt als prive, een passie voor motorrijden gemeen.
  Ze hebben elkaar leren kennen op een door de KUB georganiseerde dag
  over OS/2, waar een van de auteurs (EM) in een loting zelfs een
  gratis OS/2 pakket won waar hij overigens iemand anders blij mee
  heeft gemaakt, daar hij zelf eigenlijk meer een Linux gebruiker is...

--
Send submissions for comp.os.linux.announce to: linux-announce@tc.cornell.edu
PLEASE remember Keywords: and a short description of the software.

Linux pronounced in Dutch

The The Linux Documentation Project, started by Matt Welsh and hosted on then well known http://www.ibiblio.org/ (formerly metalab.unc.edu and before that sunsite.unc.edu), had all Linux things of crucial importance such as sound recordings of Linus pronouning "Linux" in English and Swedish and pictures of him after a night of kernel hacking. (It would be interesting to have the sound recordings in the latter case as well).

Of no importance at all is me pronouncing "Linux" in Dutch.

Some Linux links

There are a lot of places with good lists of (lists of ...) pointers to Linux sites. So I'll just mention:

The Linux Documentation Project.
The Linux Home page (started by Matt Welsh), at http://tldp.org/.
Dutch Linux Users Group.
I often start my journeys from this Dutch site.
Slashdot and freshmeat (freecode since 2011)
At http://slashdot.org/ and http://freecode.com/ you'll find nice articles on Linux and software announcements.
Eric's Linux home page ;-)
And of course my Linux home page: http://pobox.com/~e.maryniak/linux/.

Linux: it's not just for breakfast anymore.

Top of this document.

 There's no page like home page.


Permanent URL: http://pobox.com/~e.maryniak/linux/index.html
Page last modified on 2012-07-01, by Eric Maryniak (e.maryniak@pobox.com).