Eric Maryniak - Verhuis checklist (only in Dutch / Nederlands)


This is the dutch version of my "verhuis checklist" (Move house checklist), it is not available in English, I'm sorry.
Deze checklist is grotendeels verbatim gekopieerd van een geprinte web pagina waarvan de url echter niet meer werkt (www.zelfverhuizenoflatenverhuizen.nl). Ik heb een aantal zaken toegevoegd of licht veranderd, het is uiteraard een persoonlijke checklist die hopelijk ook handig is voor anderen.

Je gaat verhuizen

[ ] Offerte opvragen bij een verhuizer, bv. de Erkende Verhuizer
[ ] Informeren naar verhuisvergoeding bij werkgever
[ ] Afspraken maken met de verhuizer van je keuze (ook levering verhuisdozen)
[ ] Huur oude woning opzeggen, c.q. verkoop starten (evt. makelaar etc.)
[ ] Verhuizing telefoon c.q. nieuwe telefoonlijn aanvragen bij KPN (of andere provider)
[ ] School van de kinderen informeren
[ ] Afspraken maken met nieuwe bewoners c.q. kopers van je oude huis
  (bv. overname stoffering c.q. koop voorwaarden)
[ ] Afspraken maken met oude bewoners van je nieuwe huis (c.q. koopvoorwaarden)
[ ] Informeren naar huursubsidiemogelijkheden
[ ] Verhuisverlof aanvragen bij werkgever
[ ] Maten opnemen nieuwe huis
[ ] Huishoudelijke hulp opzeggen c.q. adreswijziging bespreken
[ ] Verhuisservice TNT Post ophalen op postkantoor (of via www.tntpost.nl)
[ ] Beginnen met opruimen (incl. alles wat weg kan!)
[ ] Gemeentegids en plattegrond aanvragen als je naar een andere gemeente gaat
[ ] Informeren naar scholen, kinderopvang, Openbaar Vervoer, afvalverwerking,
  gemeentelijke bepalingen (wanneer vuilnis wordt opgehaald etc.)

4-2 weken voor je verhuizing

[ ] Kinderen aanmelden bij nieuwe school
[ ] Verzekeringen inlichten over je verhuizing
[ ] Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen
[ ] Aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen
[ ] Naamplaatje laten maken
[ ] Opruimen spullen die niet mee verhuizen en beginnen met
  *** Inpakken
  [ ] Kamers nummeren of labelen (van nieuwe huis op basis van plattegrond)
  [ ] Kasten nummeren of labelen
  [ ] Spullen in verhuisdozen: noteer kamer/kast nummer/label en wat erin zit
[ ] Belastingdienst: maandelijkse teruggaaf laten veranderen ivm. nieuwe lasten

2 weken voor je verhuizing

[ ] Het versturen van adreswijzigingen: werkgever, familie, kennissen, notaris
[ ] Opvang regelen voor kinderen en huisdieren op de verhuisdag
[ ] Inlichten huismeester
[ ] Inwisselen (zegel-)spaaracties plaatselijke winkeliers
[ ] Bibliotheekboeken terugbrengen
[ ] Belangrijke papieren die niet direct nodig zijn en waardevolle bezittingen
  opbergen in bankkluis

1 week voor je verhuizing

[ ] Nieuwe huis schoonmaken en nummeren of labelen van de kamers
[ ] Vaste lampen afnemen
[ ] Gordijnen afnemen (behalve op slaapkamers)
[ ] Leveranciers inlichten
[ ] Spullen die je niet meer nodig nodig hebt ***Inpakken (zie hierboven)
[ ] Maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en de verhuisdag
[ ] Vuilniszakken regelen
[ ] Voldoende koffie, thee, fris en toebehoren aanwezig in oude en nieuwe huis
[ ] Alles wat weg kan naar de Schalm (recycling) of (grof-)vuil
[ ] Gemeentereiniging inschakelen indien grofvuil
[ ] Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten (bij internationaal transport)
[ ] Huisvuilcontainers oude woning legen en schoonmaken
  (laat ook de huisvuilkalender achter)
[ ] Inhoud chemobox wegbrengen naar daarvoor bestemde depot

1 dag voor je verhuizing

[ ] Koelkast ondooien en schoonmaken
[ ] Volle diepvriezer op koudste stand zetten
[ ] Demonteren meubels: ook deuren uit kasten, hi-fi units los maken
[ ] Slinger uit klok halen
[ ] Plaats reserveren voor verhuiswagen door je eigen auto en die van de
  buren er te parkeren; inlichten buren
[ ] Laatste dingen ***Inpakken
[ ] Vastzetten harde schijf van de computer en DVD harddisk recorder

Verhuisdag

[ ] Gordijnen slaapkamers afnemen
[ ] Sleutels opbergen in sleutelzakje
[ ] Geld en pinpassen gescheiden opbergen in handbagage
[ ] Huis nakijken op achtergebleven spullen, ook schuur en tuin
[ ] Meterstanden opnemen
[ ] Gas en elektra afsluiten indien nodig
[ ] Waterleiding aftappen in de winter (ook wanneer het niet vriest)
[ ] Ramen en deuren sluiten
[ ] Sleutels oude huis afgeven (c.q. overdracht bij koop)
[ ] Afscheid nemen van de buren

Na aankomst in je nieuwe woning

[ ] Alles zoveel mogelijk op de juiste plek laten neerzetten
[ ] Alle uitgepakte spullen controleren op eventuele schade
[ ] Afrekenen met de verhuizer
[ ] Maak een kamer zo snel mogelijk bewoonbaar, m.n. slaapkamer
[ ] Slaapkamergordijnen ophangen
[ ] Laat koelkast en vriezer 1 dag acclimatiseren
[ ] Trommelbeveiliging wasmachine verwijderen (indien nodig)
[ ] Beveiliging harde schijf van de computer en DVD harddisk recorder los

Na de verhuizing

[ ] Check of post nagezonden wordt
[ ] Alles uitpakken, meubels op hun plek
[ ] Naambordje ophangen
[ ] Eventuele niet direct waarneembare verhuisschade melden bij de verhuizer
  (uiterlijk binnen 14 dagen bij de Erkende Verhuizer)
[ ] Afspraak maken met verhuizer over het ophalen van lege verhuisdozen
[ ] Kennismaken met de buren en huismeester
[ ] Aangifte van adreswijziging doen bij je gemeente
[ ] Verzekering:
  [ ] Samenwoon partner
  [ ] Verhoging verzekerd bedrag
  [ ] Verandering type woning
[ ] Informeren voorwaarden nieuwe huis:
  [ ] Zonwering
  [ ] Schilderen buitenkant
  [ ] Airconditionering c.q. rolluiken buiten
  [ ] Voorschriften balkons ivm. bv. zonwering (kleur e.d.)
[ ] Evt. nieuw paspoort (ivm. nieuw adres)
[ ] Evt. nieuw rijbewijs (ivm. nieuw adres)

 There's no page like home page.


Permanent URL: http://pobox.com/~e.maryniak/move-house-checklist.html
Page last modified on 2012-02-05, by Eric Maryniak (e.maryniak@pobox.com).